Programowanie w logice z ograniczeniami
Łagodne wprowadzenie dla platformy ECLiPSe

Strona główna Download


 Witamy na stronie pierwszej polskiej książki
o programowaniu w logice z ograniczeniami


   English version

Zapraszamy do:

 • pobrania darmowego PDF-a książki
 • zakupienia książki (kontakt: teresa@uktn.com)

   
  Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Niederliński  antoni.niederlinski@ae.katowice.pl  pracuje w Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytet Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat zajmował się w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej problemami automatycznej regulacji. Do jego ważniejszych osiągnięć na tym polu należy opracowanie miary interakcji w obiektach wielowejściowych/wielowyjściowych (znanego w literaturze pod nazwą "Niederlinski Index") i uogólnienie zasad Zieglera-Nicholsa strojenia regulatorów dla przypadku regulatorów wielowymiarowych. Jest autorem następujących książek:

 • "Układy wielowymiarowe automatyki" WNT 1974
 • 2-tomowe "Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej" WNT 1977
 • "Systemy i sterowanie. Wstęp do automatyki i cybernetyki technicznej" PWN 1983
 • 2-tomowe "Systemy komputerowe automatyki przemysłowej" WNT 1984, 1985
 • "Mikroprocesory-mikrokomputery-mikrosystemy" WSP, cztery wydania w latach 1978-1987
 • "Regulacja adaptacyjna" PWN 1995 - współautorzy J.Mościński i Z.Ogonowski
 • "Multi-Edip. Analizator wielowymiarowych sygnałów i obiektów" Pol.Śll. 1997 - współautorzy J.Kasprzyk i J.Figwer
 • "Regułowe systemy ekspertowe" PKJS 2000
 • "Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse" PKJS 2006
 • "rmes Rule- and Model-Based Expert Systems" PKJS 2008
 • "Programowanie w logice z ograniczeniami", wydanie 1, PKJS 2010
 • "rmes Rule- and Model-Based Expert Systems", Second Edition, PKJS 2011
 • "A Quick and Gentle Guide to Constraint LogicProgramming", PKJS 2011
Od dwudziestu lat przedmiotem jego zainteresowań naukowych są systemy ekspertowe i programowanie w logice z ograniczeniami. Jest autorem czterech regułowo-modelowych skorupowych systemów ekspertowych, których wersje edukacyjne są dostępne tutaj.

   
  To jest okładka nowej książki: Antoni Niederliński, "Programowanie w logice z ograniczeniami. Łagodne wprowadzenie dla platformy ECLiPSe", trzecie wydanie poprawione, rozszerzone i uściślone, PKJS, Gliwice 2014, 570 stron. Książka zawiera:

 • przystępny wykład podstaw programowania w logice z ograniczeniami (CLP) dla darmowej platformy ECLiPSe Constraint Programming System, dostępnej w ramach Cisco-style Mozilla Public License
 • opisy i przykłady zastosowań podstawowych metod CLP z naciskiem na ich intuicyjne rozumienie, a z pominięciem ich teoretycznego uzasadnienia
 • serię komentowanych przykładowych programów o wzrastającej trudności;
Książka jest przeznaczona dla tych wszystkich, którzy pragną szybko zacząć wyznaczać rozwiązania dopuszczalne i optymalne dla problemów kombinatorycznych i ciągłych, korzystając z mechanizmów CLP.
Słowa kojarzone ze stroną: programowanie w logice, Prolog, programowanie w logice z ograniczeniami, CLP, ECLiPSe